JIRRS e-Journal     
   
 Menu 

Обща декларация

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ:

  • по време на комунистическия режим религията и науката са били смятани за две противоположни области;
  • след падането на комунизма през 1990 г. хората на науката са започнали все повече да откриват връзка между религия и наука и да осъзнават, че въпреки разликите между тях, съществуват и показателни взаимодопълнения;
  • интердисциплинарните изследвания в областта на религията и науката, извършвани в чуждестранни университети, ни окуражиха да положим основите на диалог между религия и наука.

РАЗБИРАЙКИ СЪЩО ТАКА, ЧЕ:

  • диалогът и сътрудничеството между дейци от религиозната и научната област са важни за по-задълбочено разбиране на основни истини относно съществуването на цялата вселена, за живота изобщо, а и за смисъла на човешкия живот, аспекти, които не се изследват от специална дисциплина;
  • извън разискването на идеи и перспективи е важно да се поставят основите на задълбочено интердисциплинарно изследване.

ВЗИМАЙКИ ПОД ВНИМАНИЕ, ЧЕ:

  • създаването на едно интердисциплинарно списание в областта на религията и науките представлява конкретен път за развитие на проучванията в това широко поле на дейност;
  • постигането на висок стандарт (в хуманитарните науки) за списанието ще осигури качество, трайност и видимост на нашето изследване.

Ние, долуподписалите този документ, смятаме основаването на Списание за интердисциплинарни изследвания по религия и наука като значителна възможност за оползотворяване на съществуващи занимания и за конкретни приноси в диалога между религия и наука.

Н.В. д-р Даниел Чоботя,
Архиепископ на Яш,
Митрополит на Молдавия и Буковина


проф. д-р Думитру Опря
ректор,
Университет Ал. Й. Куза, Яш

о. профд-р Георге Попа,
зам. ректор,
Университет Ал. Й. Куза, Яш,
Коордонатор на проекта

о. проф д-р Георге Попа
зам. ректор,
Университет Ал. Й. Куза, Яш

проф. д-р Хенри Лукиан

зам. ректор,
Университет Ал. Й. Куза Яш
проф. д-р Луминица Якоб
зам. ректор,
Университет Ал. Й. Куза Яш

проф. д-р Константин Салавастру

зам. ректор,
Университет Ал. Й. Куза Яш

о. проф. д-р Виорел Сава,
декан
Факултет по православно богословие

проф. д-р Михай Бара
декан,
Факултет по биология 

проф. д-р. Джелю Боурчану
декан,
Факултет по химия

проф. д-р Тоадер Тудорел
декан,
Юридически факултет

проф. д-р Щефан Афлороаей
декан,
Факултет по философия

проф. д-р Александру Флорин Платон
декан,
Факултет по история

проф. д-р. Василе Астарастоаей 
Университет по медицина и фармация Григоре Т. Попа

диак. докторант Сорин Михалаке
главен секретар на проектаОбщо представяне       
Консултативен съвет       
Политика на изданието       
Теми за проучване       
Краен срок за ръкописи       
Сътрудници       
Линкове       
Контакт       


Списание за интердисциплинарни изследвания по религия и наука