JIRRS e-Journal     
 
 Menu 

Стратегия на изданието

Основни цели

СИИРН има за основна цел да развива интердисциплинарното изследване по религия и наука чрез обнародване на оригинални и качествени изследователски трудове в тези области. СИИРН е отворено за оригинални, още непубликувани приноси, взаимодействащи с религия и наука в научна и богословсказавършеност.

Добре дошли са ръкописи, които отразяват действителността от нови, различни перспективи и които могат да осъществят

връзка между дела, стойности и познания относно наука и религия. СИИРН насърчава ерудицията, научната прецизност, коректност и почтеност и, в еднаква степен, отварянето към диалог, отвъд географски, научни и верски граници.

Отправяме покана за публикуване в СИИРН към всички местни, национални и международни академични центрове, а и към партньорите ни от страната и чужбина. Издателите вярват, че това списание предлага път за разкриване стойността на източно-християнската духовност и на православното богословско наследство в контекста на диалог между съвременните науки и големите религии в света. Същевременно се надяваме проектът ни да насърчи диалога в богословските и научните среди и качествено да допринесе за актуални интердисциплинарни изследвания.

Всички статии трябва да представят интердисциплинарна перспектива относно религия и науки..

Общо представяне        
Консултативен съвет        
Политика на изданието       
Теми за проучване       
Краен срок за ръкописи       
Сътрудници       
Контакт       


Списание за интердисциплинарни изследвания по религия и наука