JIRRS e-Journal     
 
» Menu 

Теми за проучване

Брой I на СИИРН

Религия и наука. Специфична идентичност и обща отговорност

Въпроси

1. Как можем да дефинираме религията в наши дни?

2. Как можем да дефинираме науката в наши дни?

3. Кои са необходимите условия за диалог между наука и религия?


Ключови думи : интердисциплинарен диалог, религия и наука, изследователска методология

Перспективи: богословие, философия, физика, биология, математика, информатика, химия,Брой II на СИИРН

Енергия и информация

Въпроси

1. Коя е последната опора на този свят?

2. Какво е и как е възможна информацията?

3. Каква е ролята на информацията и енергията във Вселената?

Ключови думи: енергия, нетварна енергия, информиране, рационалност, творение

Перспективи: богословие, философия, физика, биология, биохимия, химия, информатика

Общо представяне        
Консултативен съвет        
Политика на изданието       
Теми за проучване       
Краен срок за ръкописи       
Сътрудници       
Линкове       
Контакт       


Списание за интердисциплинарни изследвания по религия и наука